آلبوم کاغذ دیواری Star Wars DY0336BD

مشخصات محصول

طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4219-DY0336BD

نمایش تمام کدهای: Star Wars