آلبوم کاغذ دیواری Star Wars DY0264BD

مشخصات محصول

طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 152.4 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4219-DY0264BD

نمایش تمام کدهای: Star Wars