آلبوم کاغذ دیواری Star Wars DS7765BD

مشخصات محصول

طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4219-DS7765BD

نمایش تمام کدهای: Star Wars