آلبوم کاغذ دیواری Growing up kids GK8959

مشخصات محصول

ابعاد : 68.6 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 52.1 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده
طرح های کاتالوگ: 145-GK8959

نمایش تمام کدهای: Growing up kids