آلبوم کاغذدیواری Disney Marvel ZB3257BD

مشخصات محصول
طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 114.3 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: ZB3257BD-1191

نمایش تمام کدهای: Disney Marvel