آلبوم کاغذدیواری Disney Marvel DS7711BD

مشخصات محصول
طول : 4.6 متر
پترن ریپیت : 76.2 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 1191-DS7711BD

نمایش تمام کدهای: Disney Marvel