شعبه های اصلی

 

🔰 رویا قم

آدرس : قم، بلوار پيامبر اعظم، برج عمرانيه، طبقه اول اداری، واحد ۱۱۳

تلفن : ۰۲۵۳۷۸۴۰۶۲۱

🔰  رویا مشهد

آدرس : بلوار هفت تير ،  برج اداری آرميتاژ گلشن ، طبقه 26 ، واحد 2601

تلفن : ۰۵۱۳۸۳۳۷۰۷۰

🔰 رویا کیش

آدرس : کيش، مجتمع بهکيش، طبقه همکف، واحد ۴

تلفن : ۰۷۶۴۴۴۲۴۷۱۸