هتل ⁣⁣Ibis ) ⁣Axisجدید) در محوطه فرودگاه امام خمینی

 • چمن مصنوعی در هتل امام خمینی
 • قالیچه سفارشی در هتل امام خمینی
 • قالیچه سفارشی در هتل امام خمینی
 • قالیچه سفارشی در هتل امام خمینی
 • هتل بین المللی امام خمینی
 • هتل امام خمینی
 • هتل بین المللی امام خمینی
 • هتل بین المللی امام خمینی
 • هتل بین المللی امام خمینی
 • هتل بین المللی امام خمینی
 • هتل بین المللی امام خمینی
 • هتل بین المللی امام خمینی
 • هتل بین المللی امام خمینی
 • نام محصول : موکت سفارشی ، چمن مصنوعی ، پارکت چوبی ، چوب فضای بیرونی 
 • نام کاتالوگ :
 • نام برند : Prime Floors ،  Fivestargrass ، Solowood
 • تاریخ : 1395
 • محل اجرا: تهران
 • طرح و اجرا : شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش
  آرشیتکت : خانم مهندس شیوا آقا بابایی