ساختمان مسکونی تهران

 • کاغذ دیواری سالن پذیرایی کاغذ دیواری ونگوگ
 • کاغذ دیواری سالن پذیرایی کاغذ دیواری ونگوگ
 • کاغذ دیواری سالن پذیرایی کاغذ دیواری ونگوگ
 • کاغذ دیواری سالن پذیرایی زرد رنگ
 • نام محصول : کاغذ دیواری Van Gogh، کاغذ دیواری Van Gogh
 • نام کاتالوگ : کاغذ دیواری Van Gogh کد: 17150، کاغذ دیواری Van Gogh کد: 17140
 • نام برند : Prime Walls
 • تاریخ : 1395
 • متراژ: تهران
 • محل اجرا:
 • طراح : شرکت اسپند استودیو
   مشاوره ، تامین و اجرا : شرکت رویا طرح داخلی
  کاغذ دیواری یکی از عناصر دکوراسیون محسوب می شود و برای تزئین دیوارهای داخلی خانه، محل کار و فضاهای دیگر بکار می رود. انتخاب کاغذ دیواری مناسب در اتاق پذیرایی نقش مهمی دارد و می تواند نقطه کانونی توجه بیننده باشد. کاغذ دیواری های ونگوگ دارای سبک های متنوع مدرن است و در دکوراسیون محیط های مدرن تأثیر منحصر به فردی می گذارد. پروژه مسکونی مذکور نمونه پروژه کاغذدیواری نصب شده شرکت رویا طرح داخلی است.