مشخصات پروژه

 
نام پروژه پروژه موکت تایل اداری تدبیر کالای جم
نام محصول  موکت Elevate، پادری آلومینیومی موکت
نام کاتالوگ موکت Elevate کد: Outing 2606، پادری آلومینیومی موکت کد: نوارهای موکت
نام برند Prime Floors, Guardway
نوع پروژه اداری
تاریخ اجرا 1397
مکان تهران
متراژ