مشخصات پروژه

 
نام پروژه شرکت پی چین پایه
نام محصول
نام کاتالوگ
نام برند Prime Walls
نوع پروژه اداری
تاریخ اجرا 1391
مکان تهران
متراژ