مشخصات پروژه

 
نام پروژه شرکت پی چین پایه
نام محصول
نام کاتالوگ
نام برند Prime Walls
نوع پروژه اداری
تاریخ اجرا 1391
مکان تهران
متراژ
 

نوع پروژه

اداری

مکان

تهران

تاریخ اجرا

1391

متراژ