مشخصات پروژه

 
نام پروژه ساختمان اداری نستله
نام محصول  موکت اداری Ibiza
نام کاتالوگ  موکت اداری Ibiza کد: Pinto 108 | موکت اداری Ibiza کد: Faro Botafoc 101 | موکت اداری Ibiza کد: Au Canada 103
نام برند Prime Floors
نوع پروژه اداری
تاریخ اجرا
مکان تهران
متراژ
تامین کننده مبلمان اداری : شرکت پادیران