پادری آلومنیومی لاستیکی

پادری با نوارهای لاستیک شیاردار