پادری آلومینیومی فرچه و لاستیک

پادری با نوارهای فرچه و لاستیک