WriteInfinity

دیوارپوش WriteInfinity

 

مرحله اول

§ برای دیوارهای جدید: پرایمر رنگ برند پرایم والز با پایه آب که دارای بهترین کیفیت تجاری است

§ برای دیوارهای رنگ شده بدون برجستگی و فرورفتگی: سنباده نرم با درجه زبری 150grit

§ برای دیوارهایی که نیازمند تعمیر و یا اصلاح رنگ هستند: پرایمر رنگ برند پرایم والز با پایه آب که دارای بهترین کیفیت تجاری است، مطابق با رنگ مورد نظر. برای انجام این مرحله می توانید از غلطک ماکروفایبر با پرز 9.52 میلی متر که محتوی این پوشش است استفاده کنید.


 مرحله دوم
§ بررسی دیوار به منظور عاری بودن از هرگونه زائده و بافت اضافی.

§ در صورت مشاهده هرگونه برجستگی، از سمباده نرم برای از بین بردن مواد و بافت های اضافی استفاده کنید.

§ قبل از استفاده از نرم بودن سمباده اطمینان حاصل نمایید.


 مرحله سوم

§ پوشش WriteInfinity را با استفاده از غلطک ماکروفایبر با پرز 9.52 که محتوی این پوشش است به روی دیوار اجرا نمایید (توجه: از لرزش و تکان دادن دست بپرهیزید).

§ نحوه اجرای این تکنیک به همراه مراحل نصب و راه اندازی دربسته بندی محصول موجود است.

§ هر غلطک محتوی 3.71 مترمربع، پوشش WriteInfinity می باشد.

 مرحله چهارم

§ در تمام مراحل، کار خود را از زوایای مختلف بررسی نمایید.

§ زمان مورد نیاز برای آماده شدن سطح 3 روز است.

§ قبل از شروع به نوشتن حتما از نشانگر به منظور اطمینان از خشک شدن کامل سطح استفاده نمایید.