Hickoryدرخت گردوی آمریکایی ( Hickory )


چوب درخت گردوی آمریکایی، بسیار سخت ، سفت ، متراکم و مقاوم در برابر انواع شوک های خارجی است. در دسته بندی درختان جنگی ، گونه های مختلفی وجود دارند که از گردوی آمریکایی سخت تر و مقاوم تر هستند اما وجود ترکیبی از قدرت ، سرسختی ، سفتی در کنار هم سبب شده تا این گونه در دسته چوب های تجاری قرار بگیرد و از آن به منظور تولید انواع پوشش های مناسب کف استفاده شود.