Doussieدووسیه ( Doussie )


در چند سال گذشته چوب دووسیه، نقش مهم و فزاینده ای را در صنعت چوب اروپا ایفا کرده است. رنگ معتدل کاراملی - قرمز این چوب همواره یادآور رنگ گیلاس است . در مقایسه با سایر چوب هایی که دارای پرتویی از رنگ قرمز هستند ، رنگ این چوب دارای جنب و جوش کمتری است. با توجه به گرمای درونی این چوب و برقراری حس هارمونی در میان اجزا ، انتخاب مناسبی برای ترکیب با مبلمان چوبی و موارد دیگر است. چوب دووسیه به واسطه گره های زیبا که شخصیت منحصر به فرد به آن بخشیده است و همچنین وجود خطوط مارپیچی و تا حدی متناوب ، پایداری ذاتی را به مخاطب خود انتقال می دهد.