پادری آلومینیومی

#


سیستم پادری Guardway

برند Guardway برای هرنوع محوطه ورودی ، سیستم پادری را طراحی و پیشنهاد می کند. سیستم پادری Guardway به طور موثر گرد و خاک و رطوبت را از ته کفش ها جدا کرده و بهترین راه حل برای حفاظت از کفپوش بکار رفته در محیط داخلی می باشد. شهرت این برند دوام کیفیت و ماندگاری است که آن را برای محوطه هایی با بیشترین تردد مناسب کرده است.