راهنمای نصب پادری


آماده‌سازی محیط برای نصب پادری Guardway

 

§ کف محیط باید صاف و هم‌ سطح باشد تا قابلیت نصب یکنواخت پادری وجود داشته باشد.

§ قبل از نصب پادری باید گرد و غبار کفِ محیط کاملاً زدوده شود.

§ در روش نصب هم‌ سطح، به فضاسازی در کف تا عمق 10 الی 11 میلیمتر نیاز می‌باشد.