kambala

#
کامبالا ( Kambala )


 گونه کامبالا ، از شایع ترین درخت های آفریقا محسوب می شود. رنگ طلایی- سبز - قهوه ای موجود در این چوب همراه با خلل و فرج متناسب بافت چوب که بسته به نحوه برش و ساختار متفاوت آن قابل رویت است ، ویژگی های زینتی و زیبای چوب کامبالا است که به محیط القا می شود. چوب درخت کامبالا بسیار همگن و دارای کیفیت عالی است و به واسطه تونالیته رنگی کرم - قهوه ای در روند تولید پارکت های چوبی، گونه بسیار محبوبی است.