کفپوش ARF

#


 

کفپوشARF

کفپوش ARF با هسته مرکزی بسیار سخت و بسیار پایدار با ویژگی صد درصد ضد آب می باشد. این کفپوشدر برابر رطوبت، ضربه، سایش و فرورفتگی توسط یک روکش بسیار توسعه ‌یافته و چند لایه محافظت می ‌شود؛کفپوشARFبا ظاهری زیبا و جذاب از چوب و بتن، برای همه فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و همچنین برای شرایط آب و هوایی مرطوب نیز مناسب است.