Ash
زبان گنجشگ ( Ash ) 


زبان گنجشک، درختی بسیار سخت و در عین حال انعطاف پذیر است که با گره های متمایز خود دارای تفاوت چشم گیری نسبت به سایر گونه های چوبی است. این درخت همواره نمادی از قدرت است و در برابر انواع سایش و فشارهای وارده ، دارای مقاومت بسیاری است. ویژگی الاستیکی موجود در این چوب سبب شده تا به عنوان چوبی مناسب برای تولید انواع پوشش های کف همچون پارکت های چوبی و تجهیزات ورزشی در نظر گرفته شود.