مقایسه محصول


BN4360
عنوانBN4360
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68 سانتی متر * 8.22 متر
پترن ریپیت : 64.1 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف