مقایسه محصول


NE50805
عنوانNE50805
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 68.6 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده
حذف