مقایسه محصول


NE50700
عنوانNE50700
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد :52.1 سانتی متر * 10 متر
پترن ریپیت : 53.3 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده
حذف