مقایسه محصول


RMK2533SCS
عنوانRMK2533SCS
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتاستیکر پشت چسب دار کارتون ماشین قرمز McQueen
4 قطعه در ابعاد : 45.7 * 25.4 سانتی متر
تعداد قطعه های استیکر : 18
حذف