مقایسه محصول


73780189
عنوان73780189
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتعرض پنل : 68 سانتی متر 
ارتفاع پنل : 3 متر
پترن ریپیت : 3 متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف