مقایسه محصول


fj080219
عنوانfj080219
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 53 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده

* عدم انطباق این کد کاغذدیواری ارییل با کدهای fj100208 ،fj000208 و fj080208 
حذف