مقایسه محصول


fj000208
عنوانfj000208
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 53 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده

*عدم انطباق این کد کاغذدیواری ارییل با کدهای fj100219 ،fj000219 و fj080219 
حذف