مقایسه محصول


RMK1508GM
عنوانRMK1508GM
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتاستیکر پشت چسب دار
2 قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 و  101.6 * 22.86  سانتی متر
سایز نهایی در ابعاد : 93.3 * 92.8 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 10
حذف