مقایسه محصول


RMK1432GMDK
عنوانRMK1432GMDK
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتاستیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 45.7 * 101.6 سانتی متر
یک قطعه در ابعاد : 22.9 * 101.6 سانتی متر
تعداد قطعه های استیکر : 16
حذف