مقایسه محصول


RMK1796GM
عنوانRMK1796GM
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتاستیکر پشت چسب دار
1 قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.7 سانتی متر
1 قطعه در ابعاد : 101.6 * 22.9 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 17
حذف