مقایسه محصول


NE50012
عنوانNE50012
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 70.6 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده
حذف