مقایسه محصول


213705
عنوان213705
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتعرض : 91 سانتی متر
پترن ریپیت : 0 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق آزاد

درهم تنیده ، بافت بکرویونیک
بافت پارچه ، فیبر ، طبیعی
حذف