مقایسه محصول


RMK1509GMDK
عنوانRMK1509GMDK
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتاستیکر پشت چسب دار
1 قطعه در ابعاد : 45.7 * 101.6 سانتی متر
1 قطعه در ابعاد : 22.9 * 101.6 سانتی متر 
تعداد قطعه های استیکر : 8
حذف