مقایسه محصول


73220148
عنوان73220148
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتپهنا : 272 سانتی متر ( 4 پنل 68 سانتی متر )
ارتفاع : 3 متر 

پهنا : 136 سانتی متر ( 2 پنل 68 سانتی متر )
ارتفاع : 3 متر 
حذف