مقایسه محصول


CW9261
عنوانCW9261
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.22 متر
پترن ریپیت :61 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها با اندازه مشخص شده
حذف