مقایسه محصول


CW9270
عنوانCW9270
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.22 متر
پترن ریپیت :64 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف