مقایسه محصول


RGN90680462
عنوانRGN90680462
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 70 سانتی متر * 10.05 متر
پترن ریپیت :64 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف