مقایسه محصول


Thistle 512
عنوانThistle 512
برندPrime Floors
رنگ بندی
توضیحاتعرض : 3.66 متر
وزن الیاف : 1695 گرم بر متر مربع
وزن کل : 2850 گرم بر متر مربع
روش بافت : تافتد
ارتفاع الیاف : 15 میلی متر
ارتفاع نهایی : 17 میلی متر
نوع الیاف : 100 درصد نایلون
جنس لایه زیرین اولی : اکشن بک
جنس لایه زیرین دومی : اکشن بک
حذف