مقایسه محصول


CT41702
عنوانCT41702
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 53.34 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده
حذف