مقایسه محصول


CT40800
عنوانCT40800
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : ۵۲.۱ سانتی متر * ۱۰ متر
پترن ریپیت :53.34 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح با اندازه مشخص شده
حذف