مقایسه محصول


CT40702
عنوانCT40702
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : ۵۲.۱ سانتی متر * ۱۰ متر
پترن ریپیت :53.34 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف