مقایسه محصول


CT40505
عنوانCT40505
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.58 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت :32 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف