مقایسه محصول


پادری با نوارهای موکت و فرچه
عنوانپادری با نوارهای موکت و فرچه
برندGuardway
رنگ بندی
توضیحاتسطح فوقانی : موکت و فرچه 
سطح زیرین : PVC
رنگ بندی موکت : مشکی ، توسی ، قرمز
رنگ بندی فرچه : مشکی ، توسی
کاربری : فضای بسته و فضای باز سر پوشیده
حذف