مقایسه محصول


نوارهای موکت
عنواننوارهای موکت
برندGuardway
رنگ بندی
توضیحاتسطح فوقانی : موکت
سطح زیرین : PVC
رنگ بندی موکت : مشکی ، توسی ، قرمز
کاربری : فضای بسته و فضای باز سر پوشیده
حذف