مقایسه محصول


GK8920
عنوانGK8920
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.6 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 64.1 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف