مقایسه محصول


GK8900
عنوانGK8900
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتابعاد : 68.6 سانتی متر * 8.23 متر
پترن ریپیت : 52.1 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف