مقایسه محصول


پادری با نوارهای لاستیک شیاردار
عنوانپادری با نوارهای لاستیک شیاردار
برندGuardway
رنگ بندی
توضیحاتسطح فوقانی : موکت و لاستیک
سطح زیرین : PVC
رنگ بندی موکت : مشکی ، توسی ، قرمز
رنگ بندی لاستیک : مشکی ، توسی
کاربری : فضای بسته و فضای باز سر پوشیده
حذف