مقایسه محصول


DF30001
عنوانDF30001
برندPrime Walls
رنگ بندی
توضیحاتکاغذ دیواری طرح داماسک آلبوم داماسک فلیو شرکت رویا طرح داخلی
ابعاد : 52 سانتی متر * 10 متر
پترن ریپیت : 53.34 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
حذف